28-01-2018  Nieuwe stationsplein, wordt de buurt ook aangepakt?

Hee Bres,

Zo, gespierde kameraad, hoe bevalt dat nou om bij Smurfradio te wez'n? Ik ga er van uut dat jullie allemaal ingezeept word'n met blauwe verf en een wit pakje moet'n gaan drag'n? Zal wel wat gaan kost'n om jou geheel blauw te mak'n met dat lijf haha!

Heb je dat gehoord trouwens, mollige vrind, dat men de mens'n die prat'n tijdens een muziekuitvoering een lolly will'n gev'n? Een lul-niet-lolly heet dat. Ik dacht dat die herrie zo hard stond dat men alleen in dov'ntaal kon sprek'n? Maar goed, iemand verdient natuurlijk goed aan die rommelpot en daarom heb ik ook wat verzonn'n: voor elke minister of andere stropdas heb ik een lei-niet-te-kutt'n-koekje. Me dunkt dat ik aan 2 pakk'n niet genoeg zal hebb'n! Gadverdimm'n wat een eendekwekers!

Nu jij toch over de gaapstokk'n in kostuum begon, ik las dat men een grote oefening heeft gehoud'n in dat Den Haag van jou: men doet een ramp na om goed te kunn'n ingrijp'n. Dat heeft vast en zeker te mak'n met de aanstaande verkiezings in joen stadje want de diknekk'n van de grote partij'n will'n natuurlijk aan de macht blijv'n...nou, daar heb je je ramp!! gadverdimm'n, wat een eendekwekers!

Vandaag was ik trouwens bij dat nieuwe stationsplein van Den Haag HS, ik reed verkeerd met de trekker namelijk. Ik mot zegg'n Bres dat er wel aardig uut ziet maar zolang je de wijk er achter niet opknapt blijft het een onveilig broeinest van viespeukjes en verslaafde spekhaters! Maar goed, het is leuk opgeknapt en het zal een lieve duit gekost hebb'n. Geld wat ze beter hadd'n kunn'n gev'n aan de soepbus en zieke ouder'n. Maar nee, dat levert de dames en her'n niet genoeg roem op. Een koekje dan maar, beste lui?
In Drenthe zegg'n we altied

Het zwien zal niet word'n geroemd naar de mooie roze kleur
Maar om de smaak van de karbonade en de fijne spekk'n geur!

Groet'n uut Drenthe!