21-01-2018

Hee Bres!

Eigenlijk mag ik dus niet teg'n je prat'n omdat je bij Eng Links van Beffe Klaver gaat maar ik doe het gadverdimm'n toch!
Ja Bres, ik ben er ziek van en niet ik alleen: zelfs Barbie moest bij het idee alleen al stevig aan de drugs en heeft de HTM al een dag gestaakt uut woede! Ook vrachtwag'nvriend'n van Menke hebb'n behalve het werk ook de vrachtwag'n neergelegd. Het is nog niet klaar, wat ik je brom! Dus hup met de trekker naar Smurfradio!!

Ev'n wat anders, wet'nschappers bewer'n dat dat stormpje van de week niet de laatste was en dat er meer komm'n. Dat alles zou onze schuld zijn omdat wij de aarde lat'n opwarm'n met automobiel'n en fabriek'n. Leg mij dan eens uut hoe dan de IJstijd ten einde kwam? Door wiens schuld is toen het ijs gesmolt'n? Ach het is allemaal propaganda: eerder was er zure reg'n en zat iemand met zijn gat in de ozonlaag...allemaal gelul! Mien trekker rijdt op diesel en mien zwien kakt waar ie wil, zo is het en niet anders. De bom'n doen het er goed op: er is niet ene omgedonderd.

Heb je trouwens ook vernom'n, mollige vrind, dat Janine Hennis die wegging als minister omdat ze de schuld kreeg van slechte bomm'n, nu opeens reserve-officier is bij de marine? Ik dacht dat je dan echt wat moest kunn'n in de strijd. Nou het enige wapen wat zij ooit heeft vastgepakt is een puddingbuks dunkt mij en nu is ze luitenant ter snee..
In Drenthe zegg'n we altied:

doet een dier wat slecht dan wordt ie naar de slager toe gebracht
maar bij een minister niet: die komt ergens anders aan de macht!

Groet'n uut Drenthe!!