11-03-2018 

Heee Bres!

Heb jij dat ook gehoord, mollige wethouder, dat heel Nederland overstuur is omdat een bankdirecteur 50 cent loonsverhoging heeft gehad? Ik snap dat niet hoor, die manskerel heeft het beste voor met zijn personeel want die krijg'n maar liefst 1,7 procenten! Dat gezeik altied, gun dei manskerel toch ook wat! Kiek, die Balkenende zit ook bij die bank en die houd alles goed in de gat'n zoals het een christen betaamd! Gadverdimm'n, wat een eendekwekers benn'n die klagers!

Ev'n wat anders, jij bent sluw met kompetoeters heb ik gehoord. Heb jij bij toeval dat filmpje van de handbaldames opgenom'n? Ik ben gadverdimm'n dag'n aan het zoek'n op dat internet maar niks hoor, geen tit te zien! Hoe kan dat toch weg zijn? Slapeloze nacht'n heb ik er van: ik wol zo graag die dames eens zien zeg maar! Ev'nzogoed is het natuurlijk te verwacht'n dat je in de blote kont gefilmd wordt want dat is toch wat we will'n: alles onbeperkt op internet? Nou, dan krijg je dit hee. Een schandaal maar toch jammer om zo te zegg'n gadverdimm'n.

Over titt'n gesprok'n: morg'n zit ik voor het televisie apparaat hoor want men zegt hier in Kotshol dat dan de finale is van Wie is de Snol. Ik wist niet dat de NCRV dat tegenwoordigs allemaal uitzond, maar ach het genot begint bij het kruis hee, gezellige dikkert! Jij zit zekers ook wel te kiek'n met een glas water en een stukje kaas? Veul pleizier alvast mien jong!

Nou, ik zal je niet langer ophouden want je bent natuurlijk druk met de gemeenterat verkiezings, om lijst'n te douw'n. Ik dacht dat jij liever wat anders douwde maar dat mag de rest van dat Den Haag van jou niet wet'n zekers?  Ik wens je veul succes, iedereen mag winn'n behalve die linkse mallot'n, gadverdimm'n!!  In Drenthe zegg'n we altied:

Zat het zwien met vriend'n in de gemeenteraad,
Dan had de boer geen spek of karbonaat!

Groet'n uut Drenthe!